เพิ่มยอดขายออนไลน์

Digital Agency ทำการตลาดออนไลน์ วางกลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับธุรกิจคุณโดยเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญแบบมุ่งเน้นให้ธุรกิจเติบโต ตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่งอย่างครอบคลุม

ตัวอย่างผลงาน

แพคเกจรวม ดูแลเพจ ออกแบบรูปภาพและเว็บไซต์

LITE
$99.99
ทำเว็บไซต์แบบธรรมดา 5 -10 หน้า CORPORATE LITE
ออกแบบโลโก้
เหมาออกแบบสื่อคอนเทนต์
- ดูแลเพจ 1 เดือน ทำคอนเทนต์เชิงการตลาด เพิ่มยอดไลค์เพจ และยอดเข้าถึงของเพจ
- คอนเทนต์ 10 ตัวต่อเดือน
STANDARD
$99.99
ทำเว็บไซต์แบบธรรมดา 5-10 หน้า CORPORATE LITE
ออกแบบโลโก้
เหมาออกแบบสื่อคอนเทนต์
- ดูแลเพจ 2 เดือนทำคอนเทนต์เชิงการตลาด เพิ่มยอดไลค์เพจ และยอดเข้าถึงของเพจ
- คอนเทนต์ 15 ตัวต่อเดือน
DELUX
$99.99
ทำเว็บไซต์แบบพรีเมี่ยม 10-30 หน้าขึ้นไป CORPORATE STANDARD
ออกแบบโลโก้
เหมาออกแบบสื่อคอนเทนต์
- ดูแลเพจ 3 เดือนทำคอนเทนต์เชิงการตลาด เพิ่มยอดไลค์เพจ และยอดเข้าถึงของเพจ
- คอนเทนต์ 15 ตัวต่อเดือน